dietaVýber ohrievača vody

V dnešnej modernej spoločnosti je dostupnosť teplej vody v domácnosti, na pracovisku alebo všade tam, kde človek pracuje či oddychuje, jednou zo základných a neodmysliteľných potrieb človeka. Nepomáha ľudstvu len zlepšovať hygienu či pripravovať pokrmy, ale poskytuje nám i prostriedok pre relaxáciu a oddych. Tatramat ako výrobca zariadení pre ohrev vody s dlhoročnou tradíciou napomáha tomu, aby bola teplá voda dostupná všade tam, kde je to potrebné.

Ako si vybrať správny a kvalitný zásobníkový ohrievač vody?
Čo je potrebné zohľadniť pri výbere ohrievača vody?

Tepelné straty

Pri výbere ohrievača vody je dôležité zohľadniť jeho tepelné straty. Je to veličina, popisujúca energiu, ktorú je potrebné dodať, aby sa voda v ohrievači vody udržala na stálej teplote počas 24 hodín. Čím je táto hodnota menšia, tým menej energie je potrebné dodať, ohrievač vody je úspornejší a tým pádom šetrnejší k peňaženke zákazníka. Tepelné straty by sa mali pre daný typ ohrievača vody merať podľa jednotných EU noriem, inak merané tepelné straty strácajú výpovednú hodnotu. Pre elektrické zásobníkové ohrievače vody je táto norma EN 60379, pre ohrievače vody s nepriamym ohrevom je platná EN 12897.

Tepelná izolácia

S tepelnými stratami úzko súvisí tepelná izolácia, ktorá zamedzuje úniku tepla do okolia. Dôležitým ukazovateľom pre tepelnú izoláciu je jej hrúbka a materiál. V súčasnosti patrí medzi materiály s najlepšími izolačnými vlastnosťami tvrdá PU pena. Spravidla platí, že čím je tepelná izolácia hrubšia, tým sú tepelné straty nižšie.

Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40°C

Tento údaj popisuje, koľko vody s teplotou 40°C je možné pri určitom nastavení termostatu (väčšinou 60°C) z ohrievača vody vypustiť bez toho, aby bola voda dohrievaná. Voda s teplotou 40°C je najčastejšie využívaná pri sprchovaní či kúpaní. Na jedno osprchovanie sa štandardne udáva spotreba teplej 40°C vody od 30 - 50 litrov. Vďaka tomuto údaju je možné si vybrať správny objem ohrievača vody a vyhnúť sa tak zbytočnému prehrievaniu veľkého objemu vody, čo opäť pomáha ušetriť financie.

Objem ohrievača vody

Pri stanovení objemu ohrievača vody je potrebné zohľadniť počet osôb, ktoré ho budú využívať, samotné využitie a vzdialenosť ohrievača vody od odberného či odberných miest.
  • počet osôb - je potrebné rátať 30 - 50 l vody s teplotou 40°C pre osprchovanie jednej osoby.
  • využitie - v prípade, že sa v domácnosti používa vaňa, musí byť zohľadnený jej objem v litroch vody s teplotou 40°C.
  • vzdialenosť od odberného miesta - v prípade dlhých vodovodných vedení je potrebné zohľadniť tepelnú stratu potrubia.

Pri zvážení týchto odporúčaní a po odhade terajšej i budúcej situácie v domácnosti, do ktorej ohrievač kupujete, sa pravdepodobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledujúcej tabuľky:

spotreba teplej vody (l) nízka stredná vysoká
použitá sadzba elektrickej energie denná
24 hod
nočná
8 hod
denná
24 hod
nočná
8 hod
denná
24 hod
nočná
8 hod
počet osôb v domácnosti
vrátane detí
1 30 50 30 50 50 80
2 30 50 50 80 80 120
3 50 80 80 120 100 150
4 50 100 100 150 150 200
5 80 100 120 200 200 300
6 100 120 150 200 200 300
Pri väčšom počte osôb doporučujeme obrátiť sa na projektanta.

spotreba vody na rôzne činnosti pre jednu osobu (l) 40 ºC 60 ºC
umývanie rúk 1,5 0,9
sprchovanie 30 18
kúpeľ 130 78
varenie 1,7 1
bežné upratovanie 3 1,8

Doba ohrevu vody o 50 ºC pre jednu osobu ohrievacím telesom s príkonom 2 kW

objem nádrže (l) 5 10 15 30 50 80 100 120 150 200
doba ohrevu 0
hod
9
min
0
hod
18
min
0
hod
27
min
0
hod
53
min
1
hod
29
min
2
hod
22
min
2
hod
58
min
3
hod
33
min
4
hod
27
min
5
hod
56
min

Porovnanie ceny tepelných strát*

Nové elektrické ohrievače vody generácie X3 od spoločnosti Tatramat majú najnižšie tepelné straty a tým aj najnižšie náklady v porovnaní s konkurenčnými ohrievačmi:

  TATRAMAT Iné ohrievače
Typ EOV 80 TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4
Hrúbka izolácie [mm] 48 mm 14 mm 18 mm 27 mm 32 mm
Tepelné straty [kWh/deň] 0,79 1,80 1,52 1,43 1,10
Náklady straty / deň 0,13 € 0,29 € 0,24 € 0,23 € 0,18 €
Náklady straty / rok 47,45 € 105,85 € 87,60 € 83,95 € 65,70 €

S ohrievačom TATRAMAT EOV môžete ušetriť až:

S Tatramat ušetríte

* Vychádza sa z nameraných údajov pri porovnávaní 5 zariadení – elektrických ohrievačov vody EOV a 4 konkurenčných ohrievačov – merania boli realizované nezávislou nemeckou inštitúciou TÜV Rheinland.