muz Typy ohrievačov a spôsoby ohrevu vody

V súčasnej dobe je možné prispôsobiť si ohrievač vody dispozícii svojho obydlia či prevádzky. Je možné si vybrať z viacerých druhov ohrevu vody:

Elektrický ohrievač vody

Voda je ohrievaná elektrickým ohrievacím telesom.

Kombinovaný ohrievač vody

Takýto ohrievač vody obsahuje el. ohrievacie teleso a výmenník tepla, ktorý je možné napojiť napríklad na vodu ústredného kúrenia alebo iný zdroj tepla (krbovú vložku, kotol na tuhé palivo, atď.). Vtedy je možné počas vykurovacieho obdobia ohrievať vodu pri kúrení a v letných mesiacoch pomocou elektrickej  energie.  Tatramat  ponúka  dva  typy kombinovaných ohrievačov vody:
  • s  dvojplášťovým  výmenníkom  -  napojiteľný  na  vykurovací systém sprava i zľava, nie je potrebné čerpadlo vo vykurovacom systéme (systém samotiaže).
  • s rúrkovým výmenníkom - vyšší výkon, varianty s napojiteľným výmenníkom sprava alebo zľava, potrebné čerpadlo vo vykurovacom systéme.

Ohrievač vody s nepriamym ohrevom

Voda je ohrievaná pomocou výmenníka v ohrievači vody, ktorý je napojený na vykurovací systém alebo iný zdroj tepla (krbovú vložku, kotol na tuhé palivo, atď.). U takýchto ohrievačov vody prebieha ohrev iba s využitím vykurovacieho systému. V prípade potreby je možné takýto ohrievač vody vybaviť el. ohrievacím telesom.

Solárny ohrievač vody

Solárne ohrievače vody Tatramat sú vybavené výmenníkom tepla,  ktorý  je  určený  pre  napojenie  na  solárny  systém,  el. ohrievacím telesom, ktoré je možné využiť na dohrev pomocou el. energie. Typy VTS 200 - 500/3 sú ešte vybavené ďalším výmenníkom  tepla,  ktorý  možno  pripojiť  na  vykurovací  systém alebo iný zdroj tepla (krbovú vložku, kotol na tuhé palivo, atď.) a vodu v prípade potreby dohrievať zvoleným systémom.

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody

Najnovší stav vedy a techniky umožňuje ohrev vody pomocou tepelného čerpadla. Pri takomto ohrievači vody je voda ohrievaná výmenníkom tepla, v ktorom prúdi chladivo z chladiaceho okruhu tepelného čerpadla. Toto mení svoje skupenstvo a pridaním minimálneho množstva el. energie dosahuje potrebný  výkon  na  ohrev  vody.  Táto technológia  umožňuje  ohrev vody s výkonom viac ako trojnásobne väčším ako je spotreba el. energie a je tak aktuálne najúspornejší a najefektívnejší typ prípravy teplej vody. Napr: pri priemernej spotrebe 520 W je voda ohrievaná priemerným výkonom 1680 W (TEC 220 TM).

Individuálne  a  centrálne  zásobovanie  teplou vodou

Dôležité je zamyslieť sa nad typom ohrevu. Po zvážení všetkých argumentov spomínaných na predchádzajúcich stránkach je možné zvoliť si individuálne, alebo centrálne zásobovanie teplou vodou.
  • Individuálne zásobovanie teplou vodou.
V prípade príliš dlhých vzdialeností k odberným miestam či pri zvýšenom počte odberných miest s malým a nie veľmi častým odberom je vhodné zvoliť tento typ zásobovania. Inštaluje sa viacero ohrievačov vody s potrebným objemom čo najbližšie k odberným miestam. Napr.:  Kúpeľňa  elektrický  ohrievač  vody  s  objemom  50  l, kuchyňa elektrický ohrievač vody s objemom 10 l, WC elektrický ohrievač vody s objemom 5 l.
  • Centrálne zásobovanie teplou vodou
V  prípade vyššieho počtu odberných miest s vyššou spotrebou teplej vody je vhodné využiť tento typ zásobovania. Inštaluje sa  jeden ohrievač  vody s  potrebným objemom a teplá voda je rozvádzaná do celého objektu. Napr.: V technickej miestnosti je pripojený 200 l kombinovaný ohrievač vody. Tento zásobuje teplou vodou kúpeľne, dve kuchyne a dve umývadlá na toaletách. 

Beztlakové ohrievače vody 

Špeciálnym typom ohrievačov vody sú beztlakové ohrievače vody. Tieto sa pripájajú priamo na beztlakovú zmiešavaciu batériu (u produktov značky Tatramat je takáto batéria súčasťou balenia). Tá je potom pripojená na prívod studenej vody. Batéria teda zabraňuje prenikaniu tlaku do ohrievača vody. Otvorením kohútika teplej vody na batérii sa vpustí studená voda do spodnej časti beztlakového ohrievača vody a vytlačí už ohriatu, teplú vodu, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti ohrievača vody. Z armatúry tak prúdi teplá voda. Tento typ je jednoduchší na inštaláciu a využíva sa najmä pri individuálnom zásobovaní teplou vodou pre odberné miesta, kde nie je potrebný vysoký odber teplej vody.