Slovenský výrobok

Ohrievače vody Tatramat sú slovenský výrobok


Len od slovenského výrobcu získate:

 • najlepšiu podporu predajcov a najdostupnejšie poradenstvo a služby na Slovensku
 • celoslovensky pokrytú sieť značkových predajní a servisných stredísk
 • riešenia ohrevu vody, ktoré sú zaručene v súlade s požiadavkami slovenských zákonov
 • najdostupnejšie náhradné diely za bezkonkurenčné ceny
 • kvalitné riešenia navrhnuté na mieru slovenským spotrebiteľom
 • viac než 170 rokov skúseností z oblasti výroby spotrebného tovaru

Kúpou slovenského výrobku prispievate na dobrú vec:

 • podporujete slovenskú ekonomiku
 • pomáhate nám vytvárať nové a udržať existujúce pracovné miesta
 • dávate mladým ľuďom príležitosť lepšie žiť a pracovať „doma“
 • umožňujete slovenským odborníkom rozvíjať svoj talent a potenciál
 • podporujete slovenský výskum a vzdelávanie v oblasti moderných technológií
 • chránite životné prostredie, pretože ako držiteľ certifikátu environmentálneho systému manažérstva ISO 14001:2004 kladieme dôraz na ekologickú výrobu

Ďakujeme, že aj Vám záleží na budúcnosti Slovenska.