Zásady ochrany osobných údajov

Účel spracúvania údajov v aplikácii

Táto aplikácia je určená len pre smartfóny a prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01, IČO: 36 473 871, prostredníctvom nej spracúva údaje vrátane osobných údajov za účelom: motivácie pre sledovanie počtu inštalácií a servisných zásahov.
 

Aké osobné údaje sa spracúvajú

Táto aplikácia spracúva údaje týkajúce sa podnikateľov (právnických osôb, fyzických osôb). Pri tomto spracúvaní sa nejde nad rozsah údajov zverejnených v obchodnom/ živnostenskom registri. V časti týkajúcej sa zamestnancov konkrétneho podnikateľa sa spracúvajú o fyzickej osobe jednotlivcovi (zamestnancovi) osobné údaje : meno, priezvisko, mailová adresa, pracovné zaradenie, zamestnávateľ (čiže údaje vedúce k jej určiteľnosti).
 

Súhlas so spracúvaním údajov

Podnikatelia vkladajú do aplikácie údaje dobrovoľne. Ich konanie je prejavom slobodnej vôle a vkladaním údajov do aplikácie odsúhlasujú ich spracúvanie. Na rozdiel od podnikateľov sa údaje fyzických osôb jednotlivcov spracúvajú v aplikácii len na základe preukázateľného informovaného súhlasu.
 

Uchovávanie osobných údajov

Údaje sú uchovávané bezpečným spôsobom. Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. využíva cloudovú službu sprostredkovateľa: SCALEWAY (názov) IČ/DPH: FR35433115904 , sídlo France,  BP 438, 75366 Paris CEDEX 08.