HP 3/150

Elektrické ohrievacie teleso s prírubou

230 V 3 kW Voliteľné príslušenstvo pri VTI
Voliteľné príslušenstvo pri VTI
Elektrické ohrievacie teleso s prírubou HP 3/150 Elektrické ohrievacie teleso s prírubou