HP 2/040

Elektrické ohrievacie teleso

230 V 2 kW Voliteľné príslušenstvo pri VTH
Voliteľné príslušenstvo pri VTH. Objednávacie číslo - 230646.
Elektrické ohrievacie teleso HP 2/040 Elektrické ohrievacie teleso