HK 80 K

Plynový ohrievač vody

80 l 5,3 kW øxV 45 x 93,9
Plynové akumulačné tlakové ohrievače sú vhodné všade tam, kde je požadovaný väčší odber teplej vody na viacerých miestach súčasne. Povrch vnútornej nádrže je chránený kvalitným smaltom a anódovou ochranou proti korózii.

Ohrievač má teplotne riadené zariadenie kontroly spalín na regulátore ťahu, poloautomatickú plynovú armatúru s piezozapaľovačom a termoelektrickou kontrolou plameňa, vysokoúčinný atmosférický horák s predmiešaním.
Plynový ohrievač vody HK 80 K Plynový ohrievač vody


Užívateľský komfort

  • vizuálna kontrola teploty vody
  • možnosť inštalácie niekoľkých odberných miest teplej vody
  • možnosť pripojenia na komínovú prípojku alebo komín s prirodzeným odťahom
 
 


Dlhá životnosť

  • kvalitný smalt
  • anódová ochrana proti korózii
 

 Návod na použitie  Technické informácie Energetický štítok