Ochrana osobných údajov

Vážime si váš záujem o našu spoločnosť a nesmierne si ceníme dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili. Preto je pre nás ochrana osobných údajov dôležitá. K ochrane vašich údajov pred neoprávneným prístupom pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a používame najprísnejšie technické a organizačné bezpečnostné normy. Internetová stránka TATRAMAT - ohrievače vody môže obsahovať odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite webové stránky spoločnosti TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., informácie o prístupe na naše webové stránky sa automaticky ukladajú. Uložia sa údaje o poskytovateľovi vašich internetových služieb, ako aj dátum a dĺžka vášho prístupu. Okrem toho používame tzv. cookies. Tie slúžia na optimálne prispôsobenie našej internetovej prezentácie návštevníkovi. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a webový prehliadač ich uchováva. Nespôsobujú žiadne škody, a preto nepredstavujú pre váš počítač žiadnu hrozbu. Ďalšie zhromažďovanie údajov v tejto súvislosti neprebieha.

Okrem toho zhromažďujeme v prípade marketingu osobné údaje, ako sú mená, adresy a kontaktné údaje, ktoré uchovávame a používame na stanovený účel, len v prípade, ak ste nám preukázateľne poskytli súhlas. V takýchto prípadoch potrebujeme vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby (posielanie newslettrov, informačných materiálov k vybraným produktom). Tam, kde je to potrebné vás na túto skutočnosť primeraným spôsobom upozorníme (elektronické formuláre na poskytnutie súhlasu). Okrem toho zverejňujeme ďalšie osobné údaje, ktorých použitie a využitie povoľuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 78 ods. 4- Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom, je oprávnený poskytovať osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť jeho osobné údaje, a to titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie/ funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a identifikačné údaje zamestnávateľa.).

Použitie a využitie vašich údajov

Uvedením vašich osobných alebo obchodných údajov pre marketing nám poskytnete údaje na dobrovoľnej báze. Týmto vyjadrujete svoj súhlas s tým, že poskytnuté údaje slúžia a budú i naďalej slúžiť na nadviazanie kontaktu s vami, aby sme mohli predstaviť naše produkty, a to aj bez vyžiadania. Budeme zhromažďovať, spracúvať a používať inak ako automaticky zhromažďované údaje, ktoré poskytujete online, iba na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na našich webových stránkach. Zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie údajov na iné účely nevykonávame. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať vhodným oznámením. Po uplynutí kontrolného obdobia budú príslušné údaje odstránené.

Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýz webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať, ako používate webovú stránku. Informácie vytvárané prostredníctvom cookies o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivizácie IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google však vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a v ďalších štátoch, ktoré sú signatármi dohody o Európskom hospodárskom priestore, predtým skráti. Kompletná IP adresa sa prenesie na server v USA a skráti sa tam len vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako stránku využívate, s cieľom vytvoriť správu o aktivitách súvisiacich s webovou stránkou a poskytnúť prevádzkovateľovi stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že v takomto prípade nebudete môcť niektoré funkcie tejto webovej stránky využívať v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytváraných prostredníctvom cookies o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre Google a ich spracovaniu spoločnosťou Google tak, že si pod nasledujúcim odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk stiahnete a nainštalujete dostupné zásuvné moduly. Na našej webovej stránke je Google Analytics navyše doplnená o kód „gat._anonymizeIP();“, s cieľom zabezpečiť anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Okrem toho používame Google Analytics aj na štatistickú analýzu cookies typu DoubleClick a Adwords. Ak s tým nesúhlasíte, môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom správcu nastavenia reklám cez odkaz http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk. Ďalšie informácie o ochrane údajov a podmienkach používania nájdete na adrese http://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

Google Re-Marketing

Táto stránka používa Google Re-Marketing. Google Re-Marketing je reklamná služba spoločnosti Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), pomocou ktorej vám na základe vášho správania pri využívaní stránky pri jej návštevách v minulosti posielame cielenú reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať. Táto reklama sa zobrazuje len na reklamných plochách Google, a to buď na reklamných plochách Google Adwords alebo na Google Display Network.

Službu Google Re-Marketing môžete vypnúť v Správcovi nastavenia reklám alebo upraviť jej nastavenia. Ako alternatívu môžete použiť zablokovanie služby Re-Marketing prostredníctvom vypnutia cookies v nastaveniach vášho prehliadača.

Určené zodpovedné osoby

JUDr. Antónia Ambrózyová, PhD.
Ing. Iveta Fábryová
052/7127230
zodpovednaosoba@tatramat.sk