Základné informácie

Spoločnosť TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. je tradičným slovenským výrobcom s bohatou históriou, ktorá predstavuje viac ako 170 rokov výroby strojárenského spotrebného tovaru. Historické skúsenosti, stabilné zázemie a moderná technológia nám umožňuje produkovať široký sortiment ohrievačov vody vysokej kvality pod známou značkou Tatramat.

Spoločnosť je od roku 2004 súčasťou nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON.Produktové portfólio spoločnosti tvoria okrem elektrických, kombinovaných ohrievačov vody i ohrievače s nepriamym či solárnym ohrevom.  Vyrábajú sa v rozličných objemoch od 5 do 500 litrov. Medzi najmodernejšie produkty patrí na Slovensku vyvinuté tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody. Tento produkt v sebe skĺbil najmodernejšie technológie, znalosti a chuť napredovať.Naša spoločnosť pôsobí na celosvetovom trhu, s najväčším podielom najmä v európskych krajinách ako sú Česko, Nemecko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, pobaltské štáty i štáty bývalej Juhoslávie. Produkty sú dodávané i do USA, Kanady a ázijských krajín. Vynikajúce postavenie na Slovensku a v Českej republike vytvára dobré predpoklady rozvoja firmy.Popri úspešných atestoch hlavne zo západoeuropských skúšobní VDE i Kema, spoločnosť úspešne už v roku 1996 obdržala certifikát riadenia kvality ISO 9001 a v roku 2003 certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000. Od roku 2011 je Tatramat držiteľom certifikátu ISO 14001. Výrobky našej spoločnosti predstavujú u zákazníkov najvyššiu kvalitu a komfort v danom segmente.Neustále inovácie, vývojová práca nie len v produktovej, ale i technologickej oblasti, neprestajná práca pri získavaní nových odbytových možností, vysoké pracovné nasadenie a angažovanosť zamestnancov tvorí vynikajúci základ pre budúcnosť spoločnosti. Naša spoločnosť má dostatočný sortiment výrobkov, ktoré môže ponúknuť zákazníkovi a disponuje výrobnou ale aj technickou základňou pre splnenie ďalších požiadaviek našich zákazníkov.

ohrievame vodu. spoľahlivo.


Skupina STIEBEL ELTRON, ktorej je naša spoločnosť súčasťou, ponúka technicky vyspelé produkty spĺňajúce nároky na ekologickú a ekonomickú prevádzku v oblasti elektrického ohrevu vody a vykurovania, tepelných čerpadiel, solárnych systémov a ventilačných jednotiek s rekuperáciou tepla. Dodnes sa skupina drží hodnôt zakladateľa firmy Dr. Theodora Stiebla, a to vyrábať inovatívne produkty najvyššej kvality.