Základné informácie

Produkty spoločnosti TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o. sa stali neoddeliteľnou súčasťou domácností, firiem, škôl či iných zariadení. Zároveň však prekročili nielen hranicu popradského regiónu, ale postupne sa etablovali aj na zahraničnom trhu. Stali sa jednoducho svetovými, a to najmä vďaka svojej kvalite a silnej medzinárodnej značke STIEBEL ELTRON, ktorá za spoločnosťou stojí už viac než 15 rokov. Preto sme sa rozhodli hrdo prihlásiť k tomuto svetovému menu a v roku 2020 zmenili svoj názov na STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

Historické skúsenosti, stabilné zázemie a moderná technológia nám umožňuje naďalej produkovať široký sortiment ohrievačov vody vysokej kvality pod známou značkou Tatramat.Produktové portfólio spoločnosti tvoria okrem elektrických, kombinovaných ohrievačov vody i ohrievače s nepriamym či solárnym ohrevom. Vyrábajú sa v rozličných objemoch od 5 do 500 litrov. Medzi najmodernejšie produkty patrí na Slovensku vyvinuté tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody. Tento produkt v sebe skĺbil najmodernejšie technológie, znalosti a chuť napredovať.Naša spoločnosť pôsobí na celosvetovom trhu, s najväčším podielom najmä v európskych krajinách ako sú Česko, Nemecko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, pobaltské štáty i štáty bývalej Juhoslávie. Produkty sú dodávané i do USA, Kanady a ázijských krajín. Vynikajúce postavenie na Slovensku a v Českej republike vytvára dobré predpoklady rozvoja firmy.Popri úspešných atestoch hlavne zo západoeuropských skúšobní VDE i Kema, spoločnosť úspešne už v roku 1996 obdržala certifikát riadenia kvality ISO 9001 a v roku 2003 certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000. Od roku 2011 je spoločnosť držiteľom certifikátu ISO 14001. Výrobky našej spoločnosti predstavujú u zákazníkov najvyššiu kvalitu a komfort v danom segmente.Neustále inovácie, vývojová práca nie len v produktovej, ale i technologickej oblasti, neprestajná práca pri získavaní nových odbytových možností, vysoké pracovné nasadenie a angažovanosť zamestnancov tvorí vynikajúci základ pre budúcnosť spoločnosti. Naša spoločnosť má dostatočný sortiment výrobkov, ktoré môže ponúknuť zákazníkovi a disponuje výrobnou ale aj technickou základňou pre splnenie ďalších požiadaviek našich zákazníkov.

ohrievame vodu. spoľahlivo.


Skupina STIEBEL ELTRON, ktorej je naša spoločnosť súčasťou, ponúka technicky vyspelé produkty spĺňajúce nároky na ekologickú a ekonomickú prevádzku v oblasti elektrického ohrevu vody a vykurovania, tepelných čerpadiel, solárnych systémov a ventilačných jednotiek s rekuperáciou tepla. Dodnes sa skupina drží hodnôt zakladateľa firmy Dr. Theodora Stiebla, a to vyrábať inovatívne produkty najvyššej kvality.