Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality je komplexný súbor interných vnútrofiremných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých cieľom je riadiť a organizovať všetky výrobné i podporné procesy v spoločnosti tak, aby výsledkom bola trvalo a opakovane štandardne vysoká kvalita všetkých produktov a služieb, ktoré spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. dodáva a poskytuje svojim zákazníkom.
Zavedený systém manažérstva kvality je dlhodobý proces, ktorý v našej spoločnosti vedie k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov, k efektívnosti a znižovaniu nákladov, redukcii rizík a zvyšovaniu produktivity práce, čím sa snažíme zabezpečiť dlhodobá konkurencieschopnosť vyrábaných produktov.
Základnú verziu interného systému manažérstva kvality naša spoločnosť dobudovala, úspešne prešla certifikačným auditom a získala certifikát riadenia kvality ISO 9001 už v roku 1996. V roku 2003 spoločnosť získala certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000 a od roku 2009 má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa najnovšej verzie normy ISO 9001:2008.
Systém manažérstva kvality je v spoločnosti priebežne zdokonaľovaný a v rámci kontrolných auditov pravidelne preverovaný certifikačnou organizáciou.