Systém environmentálneho manažérstva

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je modernou firmou so zodpovedným environmentálnym prístupom, ktorá chápe, že jej produkty a služby existujú v tesnej interakcii so životným prostredím.
Už samotným vývojom a výrobou svojich produktov sa snažíme zodpovedne pristupovať k ochrane životného prostredia, a to aj nad rámec povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek. Nerobíme to preto, že je to našou povinnosťou, ale pre naše vlastné presvedčenie potreby ochrany prostredia, v ktorom všetci spoločne žijeme. Taktiež kladieme dôraz na prevenciu znečisťovania životného prostredia a jeho ochranu, na systematické znižovanie produkcie odpadov a hospodárne využívanie energií.
Dôkazom toho je zavedenie systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy ISO 14001:2004 a úspešné získanie certifikátu, ktorý bol našej spoločnosti na základe vykonania certifikačného auditu udelený v roku 2011.