Systém manažérstva kvality

Komplexný súbor interných vnútrofiremných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov.

Systém environmentálneho manažérstva

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je modernou firmou so zodpovedným environmentálnym prístupom, ktorá chápe, že jej produkty a služby existujú v tesnej interakcii so životným prostredím.