História spoločnosti

1845


Začína sa písať história Tatramatu. Majiteľ obchodu v podtatranskej obci Matejovce Carl August Scholtz zakladá strojársku dielňu. Spočiatku vyrába klince a česadlá na dobytok a kone, ktoré sa vtedy dovážali z iných krajín. Do dielne nastupuje syn C.A.Scholtza Jan Emil Scholtz a rozširuje výrobu o pocínovaný a pozinkovaný tovar, predovšetkým pre potreby domácnosti a o ďalšie plechárske výrobky.
 

1914 - 1945


Sortiment sa prispôsobuje vojenskej výrobe. Vyrábajú sa vojenské šálky, kanvy na mlieko, ručné granáty, poľné fľaše, vojenské prilby a vojenské česadlá na kone, neskôr začala výroba kuchynských sporákov do poľných kuchýň, paráky na zemiaky, pozinkované sudy a smaltované nádoby. Po prekonaní hospodárskej krízy v roku 1940 sa situácia stabilizovala a nastal ďalší rozvoj továrne. 27. októbra 1945 bola továreň dekrétom prezidenta Eduarda Beneša znárodnená. V roku 1946 bol zriadený samostatný podnik Spojené smaltovne, n.p., so sídlom v Matejovciach. Hlavnou náplňou výroby sa stávajú pozinkované a lakované 200 litrové sudy, plechové bubny na asfalt, plechové smaltované nádoby, neskôr hliníkový riad.
 

1950


Podnik je premenovaný na Tatrasmalt, n.p. (3. február).
 

1960 - 1972


Postupne sa pripravuje nový výrobný program, ktorého základným bodom sa stanú elektrické spotrebiče určené pre domácnosť. Začínajú sa vyrábať elektrické ohrievače vody, kovové palety, elektrické rúry na pečenie, automatické práčky z francúzskej licencie VIVA, automatické pračky v kooperácii s firmou EI Nis Juhoslávia.
 

1974


Podnik bol premenovaný na Tatramat, n.p. Matejovce (neskôr Poprad).
 

1980 - 1989


Dominantou výroby sa stávajú automatické práčky, elektrické ohrievače vody a výrobný sortiment dopĺňa plochý žehlič bielizne Tamatpress 2000.
 

1990


Rozhodnutím MH SR č.17/90 sa Tatramat, n.p., stáva akciovou spoločnosťou (1. október).
 

1992


12. mája dochádza k založeniu spoločného podniku s významnou americkou firmou Whirpool. Tým výroba automatických práčiek a bielej techniky pre domácnosť prechádza na novovzniknutú dcérsku spoločnosť JOINT - VENTURE WHIRPOOL TATRAMAT. 1. júla 1992 začína svoju činnosť ďalšia dcérska akciová spoločnosť JOINT-VENTURE TATRAMAT QUASAR, zameraná na výrobu náradia, náhradných dielcov, odliatkov a automatov na teplé a studené nápoje. Materská spoločnosť TATRAMAT, a.s., komplexne obnovuje technológiu výroby elektrických ohrievačov vody.
 

1993 - 2001


Komplexná technologická a výrobková inovácia ohrievačov vody. Do prevádzky boli uvedené najmodernejšie technológie zvárania, smaltovania, vypaľovania, prechod na bezfreónovú polyuretánovú izoláciu - ohrievače novej generácie - EO typ. Do výroby sú zavedené nové typy 10, 30, 50 l ohrievačov vody a plynový 120 l ohrievač vody. Spoločnosť rozvíja rozsiahle exportné aktivity na trhoch Európskej únie, Česka, Ruska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a pobaltských štátov. Akciová spoločnosť TATRAMAT je certifikovaná podľa noriem EN ISO 9001 nemeckou firmou RW TÜV. Zavedenie výroby polystyrénových tvaroviek na balenie v spotrebnom a potravinárskom priemysle. Rozšírenie kooperačnej produkcie plechových a plastových dielcov pre výrobky spotrebného priemyslu. Začiatok výroby káblových (vodičových) zväzkov použiteľných v automobilovom a spotrebnom priemysle. Do výrobného programu zaradené ohrievače vody s nepriamym ohrevom, rozširuje sa výroba nových typov plynových ohrievačov, v ponuke sú aj maloobjemové ohrievače a solárne ohrievače.
 

2004


Spoločnosť TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. sa stáva členom nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON GRUPPE.
 

2004 - 2019


Vplyvom najmodernejších trendov dochádza k posilneniu vývoja ohrievačov vody, otvoreniu nového vývojového centra so zameraním na tepelné čerpadlá. Prebieha reštrukturalizácia spoločnosti a modernizácia strojového parku. Je vytvorené nové laboratórium pre skúšanie hotových výrobkov, výrobná hala pre výrobu tepelných čerpadiel a nová výrobná linka pre ohrievače vody. I vďaka EU fondom prebieha modernizácia smaltovacieho procesu, pracoviska pre 100% skúšku tesnosti výrobkov a je kompletne prerobená i pec na vypaľovanie smaltu. Výrobné kapacity sú rozšírené otvorením novej nástrojárne pre výrobu foriem.
 

2020


Produkty spoločnosti TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o. sa stali neoddeliteľnou súčasťou domácností, firiem, škôl či iných zariadení. Zároveň však prekročili nielen hranicu popradského regiónu, ale postupne sa etablovali aj na zahraničnom trhu. Stali sa jednoducho svetovými, a to najmä vďaka svojej kvalite a silnej medzinárodnej značke STIEBEL ELTRON, ktorá za spoločnosťou stojí už viac než 15 rokov. Preto sa spoločnosť rozhodla hrdo prihlásiť k tomuto svetovému menu a mení svoj názov na STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Chce sa tak ešte viac priblížiť k materskému koncernu.

2021


 
Teplý kúpeľ dostal nové meno. Rovnako tiež ekonomický a ekologický spôsob ohrevu vody. Zo značky Tatramat sa stáva STIEBEL ELTRON. Závod v popradských Matejovciach naďalej vyrába produkty slúžiace na ohrev vody, avšak pod menom STIEBEL ELTRON.