Polia označené * sú povinné

Súhlas sa poskytuje na dobu 10 rokov. V prípade odvolania súhlasu pred uplynutím doby, na ktorú bol daný, budú vaše osobné údaje vymazané z marketingovej databázy. Právo odvolať súhlas môžete zrealizovať v listinnej forme na adresu spoločnosti alebo na e-mail zodpovednaosoba@tatramat.sk. Ďalšie informácie nájdete pod záložkou GDPR.