muzTypy ohřívačů a způsoby ohřevu vody

V současné době je možné přizpůsobit ohřívač vody dispozici svého obydlí a provozu. Je možné si vybrat z více druhů ohřevu teplé vody.

Elektrický ohřívač vody

Voda je ohřívaná elektrickým ohřívacím tělesem.

Kombinovaný ohřívač vody

Tento ohřívač vody obsahuje el. topné těleso a výměník tepla, který je možné napojit například na vodu ústředního topení nebo jiný zdroj tepla (krbovou vložku, kotel na tuhá paliva, atd.). Tak je možné po dobu topného období ohřívat vodu zdrojem vytápění a v letních měsících pomocí elektrické energie. Tatramat nabízí dva typy kombinovaných ohřívačů vody:

• s dvouplášťovým výměníkem - napojitelný na topný systém zprava i zleva, není potřebné čerpadlo v topném systému (systém samotíže).
• s trubkovým výměníkem - vyšší výkon, varianty s napojitelným výměníkem zprava nebo zleva, potřebné čerpadlo v topném systému.

Ohřívač vody s nepřímým ohřevem

Voda je ohřívaná pomocí výměníku v ohřívači vody, který je napojený na topný systém nebo jiný zdroj tepla (krbovou vložku, kotel na tuhá paliva, atd.). U těchto ohřívačů vody probíhá ohřev pouze s využitím topného systému. V případě potřeby je možné tento ohřívač vody vybavit el. ohřívacím tělesem.

Solární ohřívač vody

Solární ohřívače vody Tatramat jsou vybavené výměníkem tepla, který je určený pro napojení na solární systém, el. ohřívacím tělesem, které je možné využít na doohřev pomocí el. energie. Typy VTS 200 - 500/3 jsou navíc vybavené dalším výměníkem tepla, který je možno připojit na topný systém nebo jiný zdroj tepla (krbovou vložku, kotel na tuhá paliva, atd.) a vodu v případě potřeby doohřívat zvoleným systémem.

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

Nejnovější stav vědy a techniky umožňuje ohřev vody pomocí tepelného čerpadla. U tohoto přístroje je voda ohřívaná výměníkem tepla, v kterém proudí chladivo z chladícího okruhu tepelného čerpadla. Toto mění svoje skupenství a použitím minimálního množství el. energie dosahuje potřebný výkon na ohřev vody. Tato technologie umožňuje ohřev vody s výkonem víc než trojnásobně větším než je spotřeba el. energie a je tak aktuálně nejúspornějším a nejefektivnějším typem přípravy teplé vody. Např: při průměrné spotřebě 520 W je voda ohřívaná průměrným výkonem 1680 W (TEC 220 TM).

Individuální a centrální zásobování teplou vodou

Důležité je zamyslet se nad typem ohřevu. Po zvážení všech argumentů uvedených na předcházejících stránkách je možné zvolit si individuální, nebo centrální zásobování teplou vodou.

• Individuální zásobování teplou vodou

V případě příliš dlouhých vzdáleností k odběrným místům či při zvýšeném počtu odběrných míst s malým a ne velmi častým odběrem je vhodné zvolit tento typ zásobování. Instaluje se více ohřívačů vody s potřebným objemem co nejblíže k odběrným místům. Např.: koupelna - elektrický ohřívač vody s objemem 50 l, kuchyň - elektrický ohřívač vody s objemem 10 l, WC - elektrický ohřívač vody s objemem 5 l.

• Centrální zásobování teplou vodou

V případě vyššího počtu odběrných míst s vyšší spotřebou teplé vody je vhodné využít tento typ zásobování. Instaluje se jeden ohřívač vody s potřebným objemem a teplá voda je rozváděna do celého objektu. Např.: v technické místnosti je připojený 200 l kombinovaný ohřívač vody. Tento zásobuje teplou vodou koupelny, dvě kuchyně a dvě umývadla na toaletách.

Beztlakové ohřívače vody

Speciálním typem ohřívačů vody jsou beztlakové ohřívače vody. Ty se připojují přímo na beztlakovou směšovací baterii (u produktů značky Tatramat je tato baterie součástí balení). Ta je potom připojená na přívod studené vody. Baterie tedy zabraňuje pronikání tlaku do ohřívače vody. Otevřením kohoutku teplé vody na baterii se vpustí studená voda do spodní časti beztlakového ohřívače vody a vytlačí už ohřátou teplou vodu, která se nachází v horní části ohřívače vody. Z armatury tak proudí teplá voda. Tento typ je jednodušší na instalaci a využívá se hlavně při individuálním zásobovaní teplou vodou pro odběrná místa, kde není nutný vysoký odběr teplé vody.