stitekEnergetický štítek


Na základě směrnice Evropské unie musí od 26. září 2015 všichni výrobci a prodejci přístrojů na vytápění, ohřev vody a tepelných čerpadel na ohřev vody naplnit směrnici o ekodesignu a energetickém štítkování.
Zákonné nařízení se týká produktů, které spotřebovávají energii (Energy related Products - ErP), hodnotí je a řadí je do různých tříd účinnosti.
Energetické třídy jsou užitečné pro první rychlou orientaci. Pro jasnou diferenciaci mezi srovnatelnými výrobky různých firem je důležité posouzení dalších vlastností a parametrů výrobku. Pouze tímto způsobem je možné zvolit optimální špičkový přístroj.

Ohřívače vody Tatramat splňují nejlepší třídy účinnosti a štítky jsou přikládány ke všem výrobkům.

Energetický štítek si podle objednacího čísla výrobku můžete stáhnout a
a vytisknout z následujícího odkazu.

Stáhnout energetický štítek