Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naši společnost a důvěry, kterou v nás vkládáte. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu s právním předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Využíváme nejvyšších technických, organizačních a bezpečnostních standardů, které chrání Vaše data před neoprávněným přístupem. Stránky společnosti STIEBEL ELTRON, spol. s r.o. mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.
 

Shromažďování osobních údajů 

Při návštěvě našich internetových stránek STIEBEL ELTRON spol. s. r. o. jsou informace o Vaší návštěvě automaticky zaznamenávány. Ukládána jsou data o poskytovateli internetového připojení, datum a délka návštěvy. K tomu se využívají tzv. cookies. Cookies slouží k optimálnímu nastavení našich internetových stránek pro jejich návštěvníky. Cookies jsou malé textové datové soubory, které Váš webový prohlížeč ukládá do Vašeho počítače. Cookies neobsahují viry, a tak neškodí ani nepředstavují jinou hrozbu pro Váš počítač.  K dalšímu automatickému sběru dat již nedochází. 

V určitých případech jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka, které nám sám sdělí. Jedná se například o jméno, adresu a kontaktní údaje. Tyto údaje jsou požadovány z důvodu nalezení co nejlepšího řešení Vašeho požadavku, např. při přihlášení se k odběru newsletteru, při podání žádosti o nabídku servisu tepelného čerpadla nebo při registraci odborného partnera. Pokud Vás žádáme o další osobní údaje, jedná se o informace, které jsou nezbytné k danému účelu zpracování a požadovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Zpracovávání a používání Vašich údajů

Poskytnutí osobních nebo obchodních údajů (např. při poptávce tepelného čerpadla, objednávce servisu tepelného čerpadla, při registraci odborného partnera nebo požadavku o informační materiály) probíhá na dobrovolné bázi.

Poskytnutím Vašich osobních údajů nám vyslovujete souhlas s používáním Vašich osobních údajů za účelem kontaktování Vaší osoby a dále i k nevyžádané prezentaci produktů společnosti STIEBEL ELTRON spol. s. r. o a distribučních středisek/poboček/prodejních míst STIEBEL ELTRON spol. s. r. o..

Údaje získané z Vaší registrace k zasílání newsletteru budou využity k zasílání individuálních a dle Vašich zájmů cílených emailů s newslettery. Přihlášení k odběru newsletteru probíhá dvojitým potvrzením, způsobem Double-Opt-In. Váš souhlas se zasíláním newsletteru bude vyžádán prostřednictvím registračního formuláře, na základě kterého bude na Vaši emailovou adresu odeslán potvrzující email s aktivačním odkazem.  Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit kliknutím na link k odhlášení, který naleznete v každém newsletteru.

V případě nabídky servisu tepelného čerpadla jsou získaná data využívána výlučně k vyhotovení nabídky a kontaktování odborného specialisty/technika. Vámi online zpřístupněná data, ne ta automaticky získaná, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně dat zveřejněném na našich internetových stránkách. Sběr, zpracování nebo distribuce pro jiný účel probíhá mezi společnostmi STIEBEL ELTRON spol. s. r. o a distribučními středisky/pobočkami/prodejními místy STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Po uplynutí předepsané lhůty pro uchovávání budou osobní údaje smazány.  


Google Analytics

Naše internetové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies, textové soubory, které budou uloženy v paměti vašeho počítače a které umožňují analýzu Vaší návštěvy internetových stránek. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. V případě aktivizace anonymizace IP na této webové stránce bude však Vaše IP adresa Googlem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na servery Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek využije Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využití internetové stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek ve vztahu k jejich provozovateli. Vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies lze zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce této internetové stránky. Sběr dat týkajících se Vašeho využití internetové stránky prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) Googlem stejně jako jejich zpracování můžete zamezit stažením a instalací pluginu do prohlížeče. Příslušný plugin je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.


Na našich stránkách je kód Google Analytics doplněn o „gat._anonymizeIP();“, který slouží k zajištění anonymizované evidence IP adresy (tzn. IP-masking). Pomocí služby Google Analytics vyhodnocujeme statistická data z DoubleClick-Cookie a reklamního systému Adwords. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete si toto nastavení vypnout na http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl= . Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete na stránce http://www.google.de/intl/cs/policies/privacy/

 

Google Re-Marketing

Tyto internetové stránky využívají službu Google remarketing.  Google remarketing je reklamní služba společnosti Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), která nám, na základě dat z Vaší předešlé návštěvy naší internetové stránky, umožňuje Vám nabídnout cílenou inzerci. Tato propagace se zobrazí pouze na reklamních stránkách Google, buď v prostředí Google AdWords nebo v síti Google.

Se službou Google remarketing můžete nesouhlasit nebo si upravit svá nastavení Google. Remarketingu můžete zabránit i vypnutím souborů cookie v nastavení Vašeho prohlížeče. 

 

Google reCAPTCHA

Na našich internetových stránkách využíváme službu Google reCAPTCHA od společnosti Google, Inc. (dále jen "Google") – ta nám umožňuje ověřit, zda údaje zadané v našem kontaktním formuláři nebo formuláři pro registraci newsletteru zanesla skutečná osoba nebo počítač. Společnost Google používá k tomuto ověření následující nástroje: adresu IP zařízení, které používáte; navštívené internetové stránky, v nichž je integrována CAPTCHA; datum a délku trvání návštěvy internetových stránek; identifikační údaje Vámi používaného prohlížeče a operačního systému; účet Google, jste-li do něj přihlášen(a); pohyby myší na obrázcích reCAPTCHA a úkoly, kde je třeba identifikovat obrázky. Důvodem tohoto zpracování dat je zajištění bezpečnosti našich internetových stránek a jejich ochrana před automatizovaným vstupem, příp. útokem. Více informací ohledně ochrany osobních údajů ze strany společnosti Google viz zde: https://www.google.com/policies/privacy/. Nastavení (vč. odhlášení) služeb Google je možné zde: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Facebook Re-Marketing

Na našich internetových stránkách využíváme funkci "Custom Audiences" od společnosti Facebook Inc. (dále jen "Facebook"). Tato funkce slouží k zobrazování cílených reklam ("Facebook-Ads") návštěvníkům těchto internetových stránek na základě jejich zájmů při návštěvě sociální sítě Facebook. Za tímto účelem je na těchto internetových stránkách implementován remarketingový kód společnosti Facebook. Jeho prostřednictvím je informace o návštěvě těchto internetových stránek sdílena se servery Facebook a následně je přidělena osobním uživatelským účtům Facebook. Další informace o shromažďování, použití a ochraně osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Funkci „Custom Audiences“ lze deaktivovat zde (podmínkou je existence účtu a přihlášení do sítě Facebook): https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_[EM1].

 

Kontaktní údaje

Pokud se domníváte, že byl při zpracování Vašich osobních údajů porušen zákon, můžete se obrátit se svým podezřením na orgán dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že by nějaké údaje byly v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů.
 

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Poslat e-mail