Historie společnosti

1845


Začíná se psát historie Tatramatu. Majitel obchodu v podtatranské obci Matejovce Carl August Scholtz zakládá strojní dílnu. Zpočátku vyrábí klíny a hřebelce na dobytek a koně, které se tehdy dovážely z jiných krajin. Do dílny nastupuje syn C.A.Scholtza Jan Emil Scholtz a rozšiřuje výrobu o pocínované a pozinkované zboží, především pro potřeby domácnosti, a o další plechárenské výrobky.
 

1914 - 1945


Sortiment se přizpůsobuje vojenské výrobě. Vyrábějí se vojenské šálky, konve na mléko, ruční granáty, polní láhve, vojenské přilby a vojenské hřebelce na koně, později začala výroba kuchyňských sporáků do polních kuchyní, pařáky na brambory, pozinkované sudy a smaltované nádoby. Po překonání hospodářské krize v roce 1940 se situace stabilizovala a nastal další rozvoj továrny. 27. října 1945 byla továrna dekretem prezidenta Eduarda Beneše znárodněna. V roce 1946 byl zřízený samostatný podnik Spojené smaltovne, n.p., se sídlem v Matejovcích. Hlavní náplní výroby se stávají pozinkované a lakované 200 litrové sudy, plechové bubny na asfalt, plechové smaltované nádoby, později hliníkové náčiní.
 

1950


Podnik je přejmenovaný na Tatrasmalt, n.p.
 

1960 - 1972


Postupně se připravuje nový výrobní program, jehož základním bodem se stávají elektrické spotřebiče určené pro domácnost. Začínají se vyrábět elektrické ohřívače vody, kovové palety, elektrické trouby na pečení, automatické pračky z francouzské licence VIVA, automatické pračky v kooperaci s firmou EI Nis Jugoslávie.
 

1974


Podnik byl přejmenovaný na Tatramat, n.p. Matejovce (později Poprad).
 

1980 - 1989


Dominantou výroby se stávají automatické pračky, elektrické ohřívače vody a výrobní sortiment doplní plochý žehlič ložního prádla Tamatpress 2000.
 

1990


Rozhodnutím MH SR č.17/90 se Tatramat, n.p. stává akciovou společností.
 

1992


Dochází k založení společného podniku s významnou americkou firmou Whirpool. Tím výroba automatických praček a bílé techniky pro domácnost přechází na nově vzniklou dceřinou společnost JOINT - VENTURE WHIRPOOL TATRAMAT. 1. července 1992 začíná svojí činnost další dceřiná akciová společnost JOINT-VENTURE TATRAMAT QUASAR, zaměřená na výrobu nářadí, náhradních dílů, odlitků a automatů na teplé a studené nápoje. Mateřská společnost TATRAMAT, a.s., komplexně obnovuje technologii výroby elektrických ohřívačů vody.

1993 - 2001


Komplexní technologická a výrobková inovace ohřívačů vody. Do provozu byly uvedeny nejmodernější technologie sváření, smaltování, vypalování, přechod na bezfreonovou polyuretanovou izolaci - ohřívače nové generace - typ EO. Do výroby jsou zavedené nové typy 10, 30, 50 l ohřívačů vody a plynový 120 l ohřívač vody. Společnost rozvíjí rozsáhlé aktivity exportu na trh Evropské unie, Česka, Ruska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a pobaltských států. Akciová společnost TATRAMAT je certifikovaná podle norem EN ISO 9001 německou firmou RW TÜV. Zavedení výroby polystyrénových tvarovek na balení ve spotřebním a potravinářském průmyslu. Rozšíření kooperační produkce plechových a plastových dílů pro výrobky spotřebního průmyslu. Začátek výroby kabelových (vodičových) svazků použitelných v automobilovém a spotřebním průmyslu. Do výrobního programu zařazeny ohřívače vody s nepřímým ohřevem, rozšiřuje se výroba nových typů plynových ohřívačů, v nabídce jsou i maloobjemové ohřívače a solární ohřívače.
 

2004


Společnost TATRAMAT -ohrievače vody, s.r.o. se stává členem německé skupiny STIEBEL ELTRON GRUPPE.
 

2004 - 2014


Vlivem nejmodernějších trendů dochází k posilnění vývoje ohřívačů vody, otevření nového vývojového centra se zaměřením na tepelná čerpadla. Probíhá restrukturalizace společnosti a modernizace strojového parku. Je vytvořena nová laboratoř pro zkoušení hotových výrobků, výrobní hala pro výrobu tepelných čerpadel na přípravu teplé vody a nová výrobní linka ohřívačů vody. I díky fondům EU probíhá modernizace smaltovacího procesu, pracoviště pro 100% zkoušku těsnosti zásobníků a je kompletně zrekonstruována i pec na vypalování smaltu. Výrobní kapacity jsou rozšířené otevřením nové nástrojárny pro výrobu forem.
 

2021


 
Teplá koupel dostala nové jméno. Stejně také ekonomický a ekologický způsob ohřevu vody. Ze značky Tatramat se stává STIEBEL ELTRON. Závod v popradských Matejovcích dále vyrábí produkty sloužící k ohřevu vody, ovšem pod jménem STIEBEL ELTRON.