Věrnostní program STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
(dále jen jako „Věrnostní program“)
 
Pořadatelem Věrnostního programu je společnost STIEBEL ELTRON spol. s r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, K Hájům č.p. 946, PSČ 155 00, IČ: 44267291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5663 (dále jen „STIEBEL ELTRON“). Věrnostní program se řídí těmito pravidly, která jsou zveřejněna na internetové adrese www.tatramat.cz.

1. Předmět Věrnostního programu
STIEBEL ELTRON je výrobce a prodejce širokého sortimentu výrobků, určených na ohřev vody značek STIEBEL ELTRON a TATRAMAT. Konečným zákazníkům je instalují partneři pro prodej a servis, kteří garantují odborné připojení, záruční a pozáruční servis.
Za účelem podpory prodejů zařízení značky TATRAMAT koncovým zákazníkům organizuje STIEBEL ELTRON pro své Partnery Věrnostní program, jehož podrobnosti jsou uvedeny dále.

2. Doba trvání Věrnostního programu
Věrnostní program bude probíhat od 20.4.2018 do odvolání.

3. Podmínky Věrnostního programu
Do Věrnostního programu se mohou přihlásit pouze odborné firmy a odborní řemeslníci, kteří mají oprávnění na instalaci elektrických zařízení (dále jen „Partneři“).
Po přihlášení Partnera do Věrnostního programu a po ověření jeho oprávnění společností STIEBEL ELTRON mu bude vytvořeno konto v mobilní aplikaci určené pro sbírání informací o uvedení do provozu zařízení značky Tatramat (dále jen „Zařízení“).
Partneři se mohou účastnit Věrnostního programu také prostřednictvím svých zaměstnanců (dále jen jako „Zaměstnanci“), kteří budou Partnerem předregistrováni do mobilní aplikace a kteří následně v mobilní aplikaci svou předregistraci Partnerem potvrdí.  
Aplikace s názvem Tatramat +  je dostupná ke stažení na  „Google Play“ (pro operační systém Android)  a na „App Store „ (pro operační systém iOS) (dále jen „Aplikace“).
Pro získání bodů v rámci Věrnostního programu musí Partner nasnímat a odeslat čárový kód zařízení prostřednictvím Aplikace a vyplnit všechna povinná pole s údaji v rámci Aplikace. Tím Partner zařadí dané Zařízení do databáze společnosti STIEBEL ELTRON, která tak získá řádně zkontrolovaný údaj o uvedení zakoupeného Zařízení do provozu. Databáze slouží zároveň jako podklad k přiřazení bodů, které budou Partnerovi přiřazeny dle typu registrovaného Zařízení (viz níže).
Každé Zařízení, které bude takto Partnerem zaregistrované do Aplikace, má jedinečný čárový kód a může být zaregistrováno pouze jednou. Při opakovaném pokusu o registraci do databáze bude tato registrace Aplikací odmítnuta.
Do databáze je možné zaregistrovat pouze Zařízení vyrobené a dodávané na trh po 30.6.2016.
Údaje o Zařízení získané Partnerem a poskytnuté společnosti STIEBEL ELTRON nezahrnují údaje o konečném zákazníkovi a budou společnosti STIEBEL ELTRON sloužit výhradně ke zlepšení a zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům.
 
Do Věrnostního programu je možné zaregistrovat neomezený počet Zařízení.
V rámci Věrnostního programu je do Aplikace možné registrovat pouze Zařízení, která budou pořízena na náklady Partnera a budou umístěná a nainstalovaná u koncových uživatelů. Nelze registrovat Zařízení pořízená koncovým uživatelem a pouze nainstalovaná Partnerem. Veškerá Zařízení pořízená, umístěná a nainstalovaná jinde a jinak budou z Věrnostního programu vyřazena a Partner za registraci takového zařízení do Aplikace nemá nárok na přiznání bodů v rámci Věrnostního programu.  
V případě doplňujících otázek k Věrnostnímu programu kontaktuje prosím Ing. Danu Stloukalovou na tel. č.: 251 116 117 anebo na emailu dana.stloukalova@stiebel-eltron.cz.
 
Stažením Aplikace a registrací do Aplikace Partner:
-   souhlasí se zde uvedenými podmínkami Věrnostního programu;
-   čestně prohlašuje, že do Aplikace bude registrovat pouze Zařízení, jež osobně pořídil, naistaloval a nasnímal čárový kód;
-   bere na vědomí, že společnost STIEBEL ELTRON bude za účelem jeho účasti ve Věrnostním programu zpracovávat jeho osobní údaje a/nebo osobní údaje jeho Zaměstnanců. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ve Věrnostním programu STIEBEL ELTRON spol. s r. o. umístěných na www.tatramat.cz.
 
V případě předregistrace Zaměstnanců Partnera do Aplikace Partner registrací svých Zaměstnanců do Věrnostního programu prostřednictvím Aplikace a sdělením jejich údajů společnosti STIEBEL ELTRON prohlašuje, že tím neporušuje práva svých Zaměstnanců a potvrzuje, že je oprávněn tyto údaje poskytnout společnosti STIEBEL ELTRON.
Partner, který se účastní Věrnostního programu prostřednictvím svých Zaměstnanců, se zároveň zavazuje zajistit a odpovídá za dodržování podmínek Věrnostního programu i ze strany těchto Zaměstnanců.
 
4. Odměny pro Partnery
Každému jednotlivému Zařízení registrovanému do Aplikace jsou přiřazeny bodové hodnoty dle tabulky níže. Získané body není možné vyměnit za finanční hotovost. Získané body je možné pouze vyměnit za poukázky na nákup v internetovém obchodě MALL.CZ, jejichž platnost bude vždy uvedena na příslušné poukázce. Výměnu bodů je možné uskutečnit nejpozději do 12 měsíců od jejich získání, potom nasbírané body propadají. Poukázku na nákup obdrží Partner mailem do 3 dnů od provedení výměny bodů. Partner může následně poukázku uplatnit při libovolném nákupu v internetového obchodě MALL.CZ na adrese www.mall.cz zadáním kódu poukázky, čímž bude z ceny nákupu odečtena její hodnota. Na jednotlivý nákup v obchodě MALL.CZ může Partner uplatnit maximálně 30 poukázek.
 
Každý 1 bod má hodnotu 25,- Kč.
Body je možné vyměnit za poukázky v hodnotě 100, 200, 500 a 1000 Kč
 
Partnerovi náleží za každé registrované Zařízení počet bodů dle následující tabulky:


 

Typ zařízení Počet bodů za jedno
registrované zařízení
Akční počet bodů za jedno
registrované zařízení
říjen - prosinec
Elektrické ohřívače vody do 15l včetně 4 6
Elektrické ohřívače vody nad 15l 6 8
Ohřívače vody s nepřímým ohřevem – závěsné 6 8
Kombinované ohřívače vody 6 8
Ohřívače vody s nepřímým ohřevem – stacionární 10 13
Solární ohřívače vody 10 13
Tepelná čerpadla pro ohřev vody 20 25


 

5. Daňové povinnosti
Poskytnuté poukázky jsou nepřmým bonusem, tj. formou podpory výrobce Zařízení přímo Partnerům, bez zapojení jejich prodejců.
Hodnota nepřímého bonusu, včetně DPH v základní sazbě, se rovná nominální hodnotě poukázky.
Po obdržení poukázky na nákup v internetovém obchodě MALL.CZ bude Partnerovi následující měsíc, po měsíci, ve kterém poukázku získal, zaslán přehled obdrženého nepřímého bonusu, na jehož základě je společnost STIEBEL ELTRON oprávněna snížit základ a výši daně a Partner – plátce DPH povinen snížit nárokovaný odpočet DPH při nákupu Zařízení dle § 74 zákona o DPH.
Nepřímý bonus podléhá u Partnera dani z příjmů, a to v souladu s platným zákonem o dani z příjmů.
 
6. Závěrečná ustanovení
Společnost STIEBEL ELTRON si vyhrazuje právo měnit kdykoliv podmínky Věrnostního programu, jakož i zrušit Věrnostní program. V takovém případě neodpovídá Partnerům za žádnou újmu jim vzniklou v souvislosti se změnou či zrušením Věrnostního programu.