Solární termické články. Proč se používají na ohřev vody?

17. 02. 2018 / / 3547 / 0 Komentářů
Přestože v našich geografických podmínkách je využití solárních panelů ještě v plenkách, v zemích jako Izrael, Kypr a Řecko 30–40 % domácností využívá právě sluneční paprsky jako zdroj ohřevu vody. 
Solární články se dělí na dvě základní skupiny:

● fotovoltaické – používají se, když potřebujete elektrickou energii,
● termické – setkáte se s nimi všude tam, kde se generuje teplo.


Fotovoltaické články

Kdybyste hledali zkrácenou verzi fungování fotovoltaických článků, zněla by asi takto: Sluneční paprsky jsou tvořeny z fotonů. Panely se vyrábějí ze speciálních materiálů, které jsou schopny fotony sbírat a konvertovat je na elektřinu.

Jelikož však nic na světě není jednoduché, je za jejich fungováním mnoho poznatků, ať už o materiálech, nebo principech přeměny fotonů na elektrony a až následně na elektrickou energii.
 
Momentální účinnost (tedy poměr toho, kolik % energie jsou schopni zužitkovat) komerčních panelů tohoto typu dosahuje pouze 29 %. Najdete je všude tam, kde se mluví o výrobě elektřiny ze Slunce. Jejich uplatnění je tedy při dodávání energie přímo do sítě.

Termální solární články

Občas se nazývají také koncentrační, protože jsou schopny soustředit sluneční paprsky na malou plochu. Kumulací energie vzniká velké teplo, které se následně dále využívá na ohřev.

Opět se zde rozlišují dva nejzákladnější druhy:

ploché,
trubicové (vakuové) kolektory.

Ploché kolektory

Do hliníkového plechu je zalisován trubkový meandr. Na povrch plechu je nanesena speciální vrstva, která je schopna selektovat a absorbovat sluneční záření. To je následně měněno na teplo.

V trubkách proudí kapalina, která slouží jako topné médium. Je schopná pohltit teplo přeměněné ze slunečních paprsků.

Trubicové kolektory

Využívají, podobně jako ploché kolektory, vrstvu absorpčního materiálu. Ta je však aplikována ve skleněné trubici s trubkou, která je obvykle vyrobena z mědi. Měděná trubka je naplněna kapalinou s nízkou teplotou varu.

Působením tepla se kapalina mění na páru, která ve vrchní části trubky zpět kondenzuje na kapalné skupenství. Tímto způsobem se přenáší teplo až do sběrného systému. Systém je tvořen několika zakončenými trubkami, ve kterých dochází k předávání energie.

Výhodou trubicových typů kolektorů je, že jsou evakuováné. Vakuum tedy minimalizuje tepelné ztráty. Na druhé straně jsou však ploché kolektory, díky menším nákladům na výrobní technologii, levnější. Také si umí lépe poradit se sněhovou vrstvou. Mají vyšší hmotnost. Tedy jsou odolnější vůči větru.

Cesta ze Slunce až do vaší vany

Právě termální solární články se aplikují nejčastěji při ohřevu vody. Ohřáté kapalné médium směřuje ze sběrného systému kolektorů do výměníku tepla v zásobníku vody s nepřímým ohřevem vody.

Občas není ohřev vody prostřednictvím solární energie postačující. To platí zejména v zimních měsících. Právě kvůli tomu jsou ohřívače vody od Tatramat trojvalentní. To znamená, že obsahují 3 způsoby napájení:
  • ze slunečního záření,
  • z ústředního topení,
  • prostřednictvím elektrického zdroje. 
Pokud přemýšlíte o ohřevu vody pomocí sluneční energie, ale bojíte se, zda bude spolupracovat váš solární kolektor, přívodní systém a nepřímý ohřívač, je nejlepším řešením sáhnout po kompletních setech. Jejich kompaktnost zaručuje výrobce. Můžete se spolehnout, že teplo se dostane ze Slunce až přímo do vaší vany.
Sdílej na sociálních sítích:


Shlédnutí: 3547 / 0 Komentářů

Komentáře