Ohřívače Tatramat jsou držitelem Certifikátu VDE. Co to znamená?

30. 11. 2017 / / 2152 / 0 Komentářů

V současné době se pravidelně skloňuje slovní spojení – držitel VDE certifikátu. Pro mnohé je to ukazatel kvality výrobku, jiní naopak nevědí, o co se jedná. Společnost Tatramat je držitelem několika certifikátů, včetně VDE. Řekneme vám o nich tedy více.

Co je VDE?

VDE je zkratka německého Verband Deutscher Elektrotechniker, což v překladu znamená Svaz německých elektrotechniků. Společenství se zabývá elektrotechnickými, elektrickými a informačními technologiemi. Má velké zásluhy za moderní vzdělávání odborníků v této oblasti. Primární činností VDE je však posuzování bezpečnosti elektrotechniky a elektroinstalací. Mimo jiné vydává mezinárodně uznávané normy, zkoušení a certifikuje zařízení a systémy.

Pravidla bezpečnosti nejsou novinka

Nejen o ohni platí staré známé, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Snad od vynálezu střídavého proudu se lidé zabývali i jeho bezpečností. Snažili se vytvořit obecně uznávané normy, podle kterých by se mohly řídit. Jako odezva na tuto potřebu vznikly v listopadu 1895 první komplexně shrnutá pravidla pro elektroniku. Ta se později stala základním kamenem pro současné fungování.

Certifikáty pro ty nejlepších

Získat Certifikát VDE není jednoduché. Svaz důsledně zkoumá nejen samotné produkty, ale i výrobní proces a výrobnu. Jelikož se jedná o nejpřísnější normy, jejich platnost je celoevropská a celosvětově uznávaná. Jelikož nám na bezpečnosti našich výrobků velmi záleží, získali jsme jich hned několik.
Co všechno jsme tedy museli zvládnout?

Je na místě zmínit pár procesů, které předcházejí samotnému udělení certifikátu:

-       přísná kontrola, certifikace, posuzování, testování, nejen výrobku, ale i celého závodu,

-       vzorky výrobků se testují často až do úplného zničení,

-       testují se jak po mechanické, tak hlavně po elektricko-elektrotechnické stránce,

-       testuje se bezpečnost produktu (elektrická, tepelná, mechanická, chemická, toxická, radiologická),

-       Test EMC (elektromagnetická kompatibilita),

-       Test EMF (vliv elektromagnetického pole),

-       Test energetické náročnosti a dopadu na životní prostředí,

-       Test akustiky a hlučnosti,

-       náhodné kontroly výrobních a obchodních závodů výrobce, až 4krát ročně během platnosti certifikátu.

Jsme opravdu hrdí, že slovenská společnost Tatramat, sbírá mezinárodní certifikáty a ocenění. Je vítr do našich plachet, že můžeme přinášet stále kvalitnější a bezpečnější produkty pro naše zákazníky.

bojler

Sdílej na sociálních sítích:


Shlédnutí: 2152 / 0 Komentářů

Komentáře