Cenník produktov


Číslo Typ výrobku Popis Cena bez DPH Cena s DPH*
Malolitrážne elektrické ohrievače vody    
227883 EO 5 P Malý elektrický závesný beztlakový ohrievač vody 130,00 € 156 €
227884 EO 5 N Malý elektrický závesný beztlakový ohrievač vody 130,00 € 156 €
230311 EO 944 P Malý elektrický závesný beztlakový ohrievač vody 152,50 € 183 €
229492 EO 10 P Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 160,00 € 192 €
229495 EO 10 N Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 160,00 € 192 €
233220 EO 10 klasik Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 124,17 € 149 €
234336 EO 15 P Malý elektrický závesný tlakový ohrievač vody 161,67 € 194 €
Vertikálne elektrické ohrievače vody    
232103 EOV 30 Elektrický závesný ohrievač vody 225,00 € 270 €
232104 EOV 50 Elektrický závesný ohrievač vody 235,00 € 282 €
232105 EOV 80 Elektrický závesný ohrievač vody 253,33 € 304 €
232106 EOV 100 Elektrický závesný ohrievač vody 275,00 € 330 €
232107 EOV 120 Elektrický závesný ohrievač vody 290,00 € 348 €
232108 EOV 150 Elektrický závesný ohrievač vody 314,17 € 377 €
232109 EOV 200 Elektrický závesný ohrievač vody 387,50 € 465 €
231160 EO 30 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 344,17 € 413 €
231161 EO 50 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 355,00 € 426 €
231162 EO 80 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 366,67 € 440 €
231163 EO 100 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 384,17 € 461 €
231651 EO 120 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 396,67 € 476 €
231164 EO 150 EL Elektrický závesný ohrievač vody s rýchloohrevom a elektronickou reguláciou 417,50 € 501 €
234167 EOV 50 Trend Elektrický závesný ohrievač vody 204,17 € 245 €
234168 EOV 80 Trend Elektrický závesný ohrievač vody 225,00 € 270 €
234169 EOV 100 Trend Elektrický závesný ohrievač vody 245,83 € 295 €
234170 EOV 120 Trend Elektrický závesný ohrievač vody 261,67 € 314 €
234171 EOV 150 Trend Elektrický závesný ohrievač vody 285,83 € 343 €
234172 EOV 200 Trend Elektrický závesný ohrievač vody 355,83 € 427 €
Horizontálne elektrické ohrievače vody    
232719 ELOV 30 Elektrický závesný ohrievač vody 263,33 € 316 €
232720 ELOV 50 Elektrický závesný ohrievač vody 274,17 € 329 €
232721 ELOV 80 Elektrický závesný ohrievač vody 318,33 € 382 €
232722 ELOV 100 Elektrický závesný ohrievač vody 330,00 € 396 €
232723 ELOV 120 Elektrický závesný ohrievač vody 346,67 € 416 €
232724 ELOV 150 Elektrický závesný ohrievač vody 372,50 € 447 €
232725 ELOV 200 Elektrický závesný ohrievač vody 438,33 € 526 €
Vertikálne kombinované ohrievače vody    
232811 OVK 80 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 280,00 € 336 €
232812 OVK 80 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 280,00 € 336 €
232813 OVK 120 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 310,00 € 372 €
232814 OVK 120 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 310,00 € 372 €
232815 OVK 150 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 335,00 € 402 €
232816 OVK 150 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 335,00 € 402 €
232807 OVK 120 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 390,83 € 469 €
232808 OVK 150 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 422,50 € 507 €
232817 OVK 200 L Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 380,00 € 456 €
232818 OVK 200 P Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 380,00 € 456 €
233519 OVK 80/1 L Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 325,00 € 390 €
233520 OVK 80/1 P Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 325,00 € 390 €
233521 OVK 120/1 L Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 339,17 € 407 €
233522 OVK 120/1 P Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 339,17 € 407 €
233523 OVK 150/1 L Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 359,17 € 431 €
233524 OVK 150/1 P Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 359,17 € 431 €
233525 OVK 200/1 L Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 426,67 € 512 €
233526 OVK 200/1 P Kombinovaný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla s aktívnou plochou 1 m2 426,67 € 512 €
Horizontálne kombinované ohrievače vody    
232819 LOVK 80 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 386,67 € 464 €
232821 LOVK 120 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 419,17 € 503 €
232823 LOVK 150 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 446,67 € 536 €
232809 LOVK 120 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 397,50 € 477 €
232810 LOVK 150 D Kombinovaný závesný ohrievač vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla 430,83 € 517 €
232825 LOVK 200 Kombinovaný závesný ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla 487,50 € 585 €
Závesné ohrievače vody s nepriamym ohrevom    
232820 OVZ 80/1 L Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 284,17 € 341 €
232822 OVZ 80/1 P Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 284,17 € 341 €
232824 OVZ 120/1 L Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 303,33 € 364 €
232826 OVZ 120/1 P Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 303,33 € 364 €
233527 OVZ 150/1 L Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 323,33 € 388 €
233528 OVZ 150/1 P Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 323,33 € 388 €
233562 OVZ 200/1 L Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 382,50 € 459 €
233563 OVZ 200/1 P Závesný ohrievač vody s nepriamym ohrevom 382,50 € 459 €
Stacionárne ohrievače vody s nepriamym ohrevom    
225062 VTI 100 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 515,83 € 619 €
225064 VTI 150 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 556,67 € 668 €
225066 VTI 200 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 692,50 € 831 €
225073 VTI 300 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 905,83 € 1 087 €
224992 VTI 400 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 1 182,50 € 1 419 €
224995 VTI 500 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 1 265,83 € 1 519 €
231988 VTH 100 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 469,17 € 563 €
231989 VTH 120 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 492,50 € 591 €
231990 VTH 150 Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom 537,50 € 645 €
Plynové ohrievače vody    
227600 HK 80 K Plynový ohrievač vody 447,50 € 537 €
227601 HK 100 K Plynový ohrievač vody 469,17 € 563 €
227602 HK 120 K Plynový ohrievač vody 490,00 € 588 €
Trojvalentné solárne ohrievače vody    
225068 VTS 200/3 Solárny stacionárny ohrievač vody 668,33 € 802 €
225072 VTS 300/3 Solárny stacionárny ohrievač vody 882,50 € 1 059 €
224994 VTS 400/3 Solárny stacionárny ohrievač vody 1 236,67 € 1 484 €
224997 VTS 500/3 Solárny stacionárny ohrievač vody 1 378,33 € 1 654 €
Solárne sety    
230772 SOL 300 TM Solárny set s upevňovacím systémom pre škridlovú strechu 3 176,67 € 3 812 €
230905 SOL 301 TM Solárny set s upevňovacím systémom pre plochú strechu a stenu 3 240,00 € 3 888 €
230906 SOL 302 TM Solárny set s upevňovacím systémom pre vlnitú strešnú krytinu 3 252,50 € 3 903 €
230907 SOL 303 TM Solárny set s upevňovacím systémom pre šindlovú strechu 3 202,50 € 3 843 €
230908 SOL 304 TM Solárny set s upevňovacím systémom pre bobrovku 3 290,00 € 3 948 €
230909 SOL 305 TM Solárny set s upevňovacím systémom extra - rýchlosystém bez nástrojov 3 176,67 € 3 812 €
Tepelné čerpadlá    
233233 TEC 220 TM Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody 1 896,67 € 2 276 €
233234 TEC 300 TM Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody 2 015,83 € 2 419 €
235161 TEC 300 TM SOL Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody 2 260,83 € 2 713 €
Príslušenstvo    
230645 HP 3/150 Elektrické ohrievacie teleso 3 kW s prírubou HP 3/150 74,17 € 89 €
230646 HP 2/040 Elektrické ohrievacie teleso 2 kW HP 2/040 38,33 € 46 €

* Doporučená predajná cena v EUR s 20% DPH