Ohrievače Tatramat sú držiteľom Certifikátu VDE. Čo to znamená?

28. 11. 2017 / Tomáš Melikant / 2926 / 0 Komentárov

V súčasnej dobe sa pravidelne skloňuje slovné spojenie – držiteľ VDE certifikátu. Pre mnohých je to ukazovateľ kvality výrobku, iní naopak nevedia, o čo sa jedná. Spoločnosť Tatramat je držiteľom niekoľkých certifikátov, vrátane VDE. Povieme vám o nich teda viac.

Čo je VDE?

VDE je skratka nemeckého Verband Deutscher Elektrotechniker, čo v preklade znamená Zväz nemeckých elektrotechnikov. Spoločenstvo sa zaoberá elektrotechnickými, elektrickými a informačnými technológiami. Má veľké zásluhy za moderné vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti. Primárnou činnosťou VDE je však posudzovanie bezpečnosti elektrotechniky a elektroinštalácií. Okrem iného vydáva medzinárodne uznávané normy, skúšky a certifikuje zariadenia  a systémy.

Pravidlá bezpečnosti nie sú novinka

Nielen o ohni platí staré známe, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Hádam od vynálezu striedavého prúdu sa ľudia zapodievali aj jeho bezpečnosťou. Snažili sa vytvoriť všeobecne uznávané normy, podľa ktorých by sa mohli riadiť. Ako odozva na túto potrebu vznikli v novembri 1895 prvé komplexne zhrnuté pravidlá pre elektroniku. Tie, sa neskôr stali základným kameňom pre súčasné fungovanie.

Certifikáty pre tých najlepších

Získať Certifikát VDE nie je jednoduché. Zväz dôsledne skúma nielen samotné produkty, ale i výrobný proces a výrobňu. Nakoľko sa jedná o najprísnejšie normy, ich platnosť je celoeurópska a celosvetovo uznávaná. Keďže nám na bezpečnosti našich výrobkov veľmi záleží, získali sme ich hneď niekoľko.

Čo všetko sme teda museli zvládnuť?

Je na mieste spomenúť pár procesov, ktoré predchádzajú samotnému udeleniu certifikátu:

  • prísna kontrola, certifikácia, posudzovanie, testovanie, nielen výrobku, ale i celého závodu

  • vzorky výrobkov sa testujú často až do úplného zničenia,

  • testujú sa ako po mechanickej, tak hlavne po elektricko-elektrotechnickej stránke,

  • testuje sa bezpečnosť produktu (elektrická, tepelná, mechanická, chemická, toxická, rádiologická),

  • Test EMC (elektromagnetická kompatibilita),

  • Test EMF (vplyv elektromagnetického poľa),

  • Test energetickej náročnosti a dopadu na životné prostredie,

  • Test akustiky a hlučnosti,

  • náhodné kontroly výrobných a obchodných závodov výrobcu, až 4-krát ročne počas platnosti certifikátu.

Sme naozaj hrdí, že slovenská spoločnosť Tatramat, zbiera medzinárodné certifikáty a ocenenia. Je vietor do našich plachiet, že môžeme prinášať stále kvalitnejšie a bezpečnejšie produkty pre našich zákazníkov.Zdieľaj na sociálnych sieťach:


Prečítaní: 2926 / 0 Komentárov

Komentáre