Kvalita, záruka a servis. Prečo nakupovať certifikované výrobky?

04. 11. 2019 / Tomáš Melikant / 2400 / 0 Komentárov


Kvalita, prevedenie alebo správne fungovanie výrobku záleží aj od toho, či je certifikovaný. Viete, prečo je dôležité preferovať certifikované produkty a čím sa líšia od tých necertifikovaných?

Prečo kupovať certifikované produkty?

Ak je produkt certifikovaný, znamená to, že spĺňa isté technické normy či požiadavky, ktoré výrobca, alebo predajca garantuje. Certifikát vypovedá o tom, či je dané zariadenie harmonizované podľa technických noriem alebo iných normatívnych dokumentov.
 
Vďaka certifikátu sa predajca môže preukázať zákazníkovi alebo žiadateľovi tým, že si jeho produkty udržujú kvalitu a predáva niečo, čo zodpovedá stanoveným požiadavkám.
 
Na opačnej strane stoja výrobky bez certifikácie, pri ktorých si nemôžete byť istí pravosťou uvedených informácií. Pre lepšiu predstavu toho, o aké požiadavky alebo technické normy ide, vám prinášame krátky sumár našich certifikátov spolu s ich jednoduchým vysvetlením.

Certifikáty produktov Tatramat

Produkty od Tatramatu sú riadne certifikované, čo znamená, že spĺňajú kvalitatívne, bezpečnostné a technické požiadavky.

Certifikát riadenia kvality ISO 9001

Ide o medzinárodnú normu, na Slovensku vydanú pod názvom Systém manažérstva kvality. Zastrešuje procesný prístup v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch. ISO 9001 sa zameriava na kvalitu tovarov a služieb daného predajcu. Zvyšuje konkurencieschopnosť firmy, jej celkovú hodnotu a smeruje k zvyšovaniu všeobecnej spokojnosti zákazníkov. Vďaka tomuto certifikátu môžete dôverovať kvalite našich produktov. Viac informácií sa dozviete na  stránke certifikátu kvality.

Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001

Certifikát ISO 14001 je vitálnou súčasťou našich produktov. Môžu za to najmä rastúce ekologické hrozby a potreba chrániť životné prostredie a prispievať k udržateľnému rozvoju v oblasti priemyslu a výroby.
 
Medzinárodná norma rady EN je konkrétne zameraná na ochranu životného prostredia a prevenciu voči znečisťovaniu. Podobne ako ISO 9001, tak aj 14001 je určený pre všetky organizácie s cieľom aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia.
 
Zavedenie certifikátu znižuje šancu na vznik environmentálnych nehôd alebo havarijných stavov. Tiež zvyšuje dôveryhodnosť firmy a zjednodušuje proces získavania povolení a licencií. Viac informácií získate na stránke certifikátu environmentu.

Certifikáty CE

Vďaka certifikátom CE máte garanciu toho, že produkty Tatramat sú bezpečné a spĺňajú požiadavky nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov, ktorý sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia.
 
V prípade, že máte záujem o nákup kvalitných produktov slovenského výrobcu s bohatou tradíciou, neváhajte nás kontaktovať. Okrem rôznych druhov ohrievačov vody vám ponúkame aj tepelné čerpadlá pre prípravu teplej vody a bohaté príslušenstvo.


Zdieľaj na sociálnych sieťach:


Prečítaní: 2400 / 0 Komentárov

Komentáre