Čo urobiť so starým ohrievačom vody?

22. 08. 2018 / Tomáš Melikant / 4307 / 0 Komentárov

Od 1. januára 2018 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch. Zákonov s číslom 79/2015 Z. z. vznikol kvôli tomu, aby sa samotní výrobcovia podieľali na nákladoch spojených s recykláciou spotrebičov. Hovoríme o tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda o záväzku výrobcov dohliadať na výrobok od jeho návrhu až po likvidáciu.Čo priniesol nový zákon o odpadoch?

Zákon určuje, akú zodpovednosť majú za recykláciu odpadu obce, štátna správa, fyzické i právnické osoby. Na akékoľvek porušenie legislatívy dohliada Environmentálny fond.

Povinnosti vyplývajúce z nového zákona si môžu podnikateľské subjekty a obce plniť prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).
 
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je vedená ako právnická osoba. Založili a vlastnia ju iba výrobcovia výrobkov. Taktiež by ste v zozname prevádzkujúcich a v predstavenstve OZV našli iba výrobcov samotných. Organizácia dohliada na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.
 
Výrobcovia sú povinní uhrádzať organizácii tzv. recyklačný poplatok. O tom ste už, pravdepodobne, počuli, keď ste si kupovali nejaký nový spotrebič. Ak ste si kupovali overenú značku, našli by ste recyklačný poplatok ako súčasť konečnej ceny za spotrebič.
 
Ak ste sa niekedy v minulosti sťažovali, prečo je poplatok tak vysoký, súvisí s recyklačnou politikou na Slovensku. Geografické podmienky a nedostatočný počet zberných dvorov iba nahrávajú vyššej faktúre za váš elektrospotrebič. Vďaka recyklačnému poplatku si však môžete byť istí, že výrobca sa finančne postará o ekologický proces likvidácie spotrebiča.
 
Keď budete chcieť náhodou hromžiť na zvýšenú cenu pri kúpe, spomeňte si, že raz, keď sa budete chcieť spotrebiča zbaviť, vám ho vezmú do zberného dvora úplne bez poplatku
 

Kam teda môžete dať starý ohrievač vody?

Aby ste predišli nevhodnej likvidácii, je najvhodnejšie odovzdať elektroodpad na najbližšie zberné miesto. Sem zaraďujeme obce, zberné dvory a obchody. Tie, ako sme už spomínali, sú povinné zobrať váš spotrebič úplne zadarmo.
 
Ak by ste chceli získať za váš nefungujúci bojler nejaké peniaze späť, je nutné rozobrať ho a vytriediť jednotlivé materiály. Oddeliť teda kovy z obalu, špirály, tesnenia, káble atď. Materiály sú vykupované v zberných surovinách za rozdielne ceny. Je možné predať kov a kovový odpad iba pod podmienkou, že nie je zmiešaný s iným typom odpadu.
 
Pred tým, ako sa vrhnete do rozoberania vášho starého ohrievača vody až do posledného kábla, zamyslite sa, aké sú vaše kutilské schopnosti a vybavenie. Jednotlivé diely môžu byť pevne primontované alebo zhrdzavené, a tak nebude demontáž ľahká, ako čítať si časopis Urob si sám. Hrdinské kutilstvo nechajte teda radšej bokom a spoľahnite sa na zberné miesto.
 

Pre machrov medzi kutilami

Keď sme si pri tvorbe článku kompletizovali informácie o zákonoch, narazili sme na pár obrázkov našich zákazníkov, ktorí využili starý bojler skutočne kreatívne. Premenili ho na záhradný gril.
 
K takémuto husárskemu kúsku potrebujete nádobu najprv zbaviť obalového plášťa, tepelnej izolácie a farby. Aby ste vytvorili špeciálny záhradný gril, musíte váš starý ohrievač nemilosrdne rozrezať na polovice a umiestniť do neho rošt. Okrem toho je nutné nainštalovať kolieska a odstrániť vodný kameň. 
 
Ak nie ste si istí, či váš starý ohrievač vody patrí do šrotu, pripravili sme pre vás článok, ktorý vám poradí, kedy už prichádza čas na výmenu.
 


Zdieľaj na sociálnych sieťach:


Prečítaní: 4307 / 0 Komentárov

Komentáre